Nadpis

Šlápota 2010

09.10.2010 | Akce a výpravy - minulé i budoucí » Aktuality

Brontové též letos pořádali podzimní dálkový pochod upravený také pro cyklisty a kočárky.

Základní rady a upozornění:

– Vaše účast se děje na vlastní riziko.
– Připomínáme nutnost dodržovat pravidla silničního provozu!
– Šetrné chování k přírodě považujeme za samozřejmost!
– Prosíme účastníky, kteří nedojdou cíle, aby podali zprávu pořadatelům.
– Značení tras nemusí být dokonalé. Spoléhejte na písemný popis tras, vlastní rozum a orientační smysl.

– Změna trasy není tragédie! Hlavně zdravíčko a šťastný návrat.
–  Kilometrové ohodnocení tras je přibližné a zaokrouhlené.
– Cyklisty prosíme, aby na zahřátí nepili RUM! Jsou účastníky silničního provozu..
– Les zapalujte pouze na místech, ke to povoluje vyhláška ministerstva zemědělství ČR.
– Vysílené pouutníky – kolegy nenechávejte ležet v jízdní dráze. Odstraňujte je vždy k levé krajnici a označte červeným praporkem 40×40 cm.

Děkujeme!

Přidat odpověď