Kronika

Ponořte se do historie oddílu a znovu prožijte dávná dobrodružství, vonící potem zplavených koní a válečných barev..

Kronika je paměť oddílu. Je to část oddílové duše. V ní ožívá dávná sláva, promlouvají činy staré i nynější. Když oddíl žije, jeho členové jsou pro něj zapáleni a přináší také svědectví ve svém nadšeném vyprávění. Je třeba ho zaznamenat, aby zůstalo zachováno pro další časy – že jsme tu byli, žili a spoustu věcí podnikali.

Je třeba kroniku udržovat, je třeba aby žila – aby se vědělo, že oddíl žil a žije! Vyzýváme proto všechny, kteří mají co říct, aby pomocí pera promlouvali a dávali o oddílovém životě vědět! Třeba jen krátce, několika větami, obrázkem. Je nutné, aby si na každé schůzce vzal někdo na starost zápis – aby se později vědělo, co se tam dělo. Nechť ho napíše ručně na zvláštní papír, který pak bude do kroniky vložen nebo ho zpracuje na počítači a pošle na brontský mail, který je uvedený na našich stránkách.

Nech si to projít hlavou a na další schůzce se dobrovolně přihlaš. Můžeš také zavzpomínat na některou starší akci. Pokud si chceš zavzpomínat nad staršími zápisy nebo se jimi inspirovat, můžeš si některou z našich kronik půjčit. Stačí říct někomu z vedoucích.

TIP: Po vybrání kroniky si ji zvětšte přes celou stránku kliknutím na symbol vpravo dole.

   Kroniky z období (před)oddílového pravěku
.
   Kronika č. I 
   Kronika č. II 
   Kronika č. III 

 

 

 

Kronika č. I

Kronika č. II

Kronika č. III

Kronika č. IV

Kronika č. V