Nadpis

Historie

Počátky našeho oddílu sahají do dávné minulosti, ze které se nedochovaly žádné písemné zprávy. Veškeré informace o vzniku oddílu jsou velmi mlhavé a často zahalené mnohým tajemstvím. Něco o historii se můžeme dozvědět pouze z ústního podání některých pamětníků. Podle nich se oddíl začal rodit 20.6. 1980 na třídenní výpravě ve Zlaté koruně. Vznikl vlastně ze školní pionýrské skupiny, jeho činnost se ale brzy začala vymykat činnosti běžných pionýrských skupin. Prvními vedoucími byli Alena Humhejová (Švecová) a Rudolf Kostelecký, k nimž se brzy přidal a postupně oddíl převzal Jiří Lukš zvaný Hamár. Původní název oddílu byl Pampelišky, později Brontosaurus a posléze (pro odlišení od organizace ochránců přírody a kvůli větší libozvučnosti) Brontové. Oddíl začal sílit…